Brand is a fiction.

AUTHOR
ARMA 360
DATE
05 May 2019
CATEGORY
ARMA 360

When asked what is a brand, almost everyone has a few comments. However, professionally and commercially, the brand has a much deeper insight. In order to understand the brand and its importance in more detail and correctly, we asked this question to the expert of this business: What is brand?

Ömer Nasuhi ÖZTÜRK, CEO of Arma 360, told us the brand with 20 years of experience in the industry as a brand expert.

“The brand is, of course, formed by the combination of factors such as name, logo, icon, visual, design, and word as the first thing that comes to our minds. In this respect, the brand is the first thing that defines us, I mean our company. In other words, it is the name and surname of our company, the geography where it exists, a summary definition of the business we do. Brand is an identity.”

Mentioning that the brand is much more important than the general perception, ÖZTÜRK underlines that the brand is also a strong image work:

Brand is a very strong image. The first impression the company gives when it comes across with its target segment to depends on this image. The perception of the company or product as reliable and strong is also directly proportional to this impression.

When all these reasons are evaluated, it is necessary to analyze the consumer's expectations and desires very well while creating a brand. Because this demand will serve as a guide that leads us to the most accurate conclusion. In other words, the outcome should satisfy the consumer in every respect. This satisfaction can be either physical or meeting a spiritual need. ”

Ömer Nasuhi ÖZTÜRK also points out that the interaction and communication with the consumer in the preparation phase of the brand is the first step of the path to be followed:

“Market researches, warm contact with the consumer In short, correct and close communication is the factor that helps us to solve customer expectations. The same interaction will be one of the most accurate ways to analyze whether the brand serves its purpose in the future.

Subsequently, the results obtained as a result of the researches should be evaluated psychologically. In this regard, it is very important to be able to empathize with the consumer. In this way, the trust to be established will create a perception that not trying to market any product to customer but exactly offering what he needs. ”

“Each brand has a unique story. There is necessity. And if you can tell this story to the consumer in the most accurate way, you will share and make one of the most valuable emotion in the world: Sincerity. In this way, your customers see and feel themselves on the same side as you. This means a strong and reliable for now and a permanent brand for the future. ”

“Marka, elbette ki bir çoğumuzun aklına ilk gelen şekliyle isim, logo, simge, görsel, tasarım, sözcük gibi unsurların bir araya gelmesiyle oluşmuş, tabir yerindeyse, “firmanın temsilcisidir” Bu açıdan marka bizi, firmamızı, tanımlayan ilk şeydir. Yani firmamızın adı- soyadıdır, varlığını sürdürdüğü coğrafyadır, yaptığımız işin özet tanımıdır. Marka bir kimliktir. “

Markanın, genel algıdan çok daha önemli olduğundan bahseden ÖZTÜRK markanın aynı zamanda güçlü bir imaj çalışması olduğunun da altını çiziyor:

“Marka çok güçlü bir imajdır. Firma hitap ettiği kesim ile kaşı karşıya geldiğinde verdiği ilk izlenim bu imaja bağlıdır. Firmanın veya ürünün güvenilir ve güçlü olarak algılanması da bu izlenim ile doğru orantılıdır.

Tüm bu sebepler değerlendirildiğinde bir marka yaratırken tüketicinin beklentisini ve isteğini çok iyi analiz etmek gerekir. Zira bu talep, bizi en doğru sonuca götüren bir kılavuz görevi görecektir. Yani ortaya çıkacak olan sonuç tüketiciyi her açıdan tatmin etmelidir. Bu tatmin, fiziki olabileceği gibi ruhsal bir ihtiyacı karşılamak şeklinde de olabilir. “

Ömer Nasuhi ÖZTÜRK, markanın hazırlık aşamasında tüketici ile etkileşimin ve iletişimin, takip edilecek olan yolun ilk adımı olduğuna da dikkat çekiyor:

“Pazar araştırmaları, tüketici ile sıcak temas; kısacası doğru ve yakın iletişim müşteri beklentisini çözmemize en fazla yardım eden unsurdur. Aynı etkileşim ilerleyen zamanlarda markanın amacına hizmet edip etmediğini analiz etmek için de en doğru yollardan biri olacaktır.

Akabinde, araştırmalar neticesinde elde edilen sonuçlar psikolojik açıdan da değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda tüketici ile empati kurabilmek çok önemlidir. Bu sayede tesis edilecek güven, müşteride, her hangi bir ürünün ona pazarlanmaya çalışıldığı değil tam da ihtiyacı olan şeyin sunulduğu yönünde bir algı oluşturacaktır.”

Marka yaratmanın daha çok psikolojik bir çalışma olduğunu ve bu sebeple de zorlu bir süreçten geçildiğini anlatan ÖZTÜRK “bu süreç doğru paylaşılırsa, iletişim tamamlanmış olur” diyor.

“Her markanın kendine has bir hikayesi vardır. İlla ki vardır. Ve siz bu hikayeyi en doğru şekilde tüketiciye anlatabilirseniz, dünyanın en değerli duygularından birini paylaşmış ve hissettirmiş olursunuz: Samimiyet. Bu sayede de müşterileriniz kendilerini sizinle aynı tarafta görür ve hisseder. Bu da içinde bulunulan zamanda güçlü ve güvenilir, gelecek için ise kalıcı bir marka demektir.”